Zagorje
Bajka na dlanu

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

Kontakt (uprava)

 • Naziv: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
 • Sjedište: Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
 • Ravnatelj: Krešimir Božić, dipl.iur.
 • Tel: 049/373-411
 • Faks: 049/373-413
 • E-mail: ravnatelj@hitna-kzz.hr
 • Web: www.hitna-kzz.hr
 • OIB: 17813384799
 • IBAN: HR7223400091110492278

Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije obavlja sljedeće djelatnosti:

 • provodi mjere hitne medicine na području Krapinsko-zagorske županije,
 • osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,
 • organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Krapinsko-zagorske županije,
 • osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika,
 • provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,
 • sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine;
 • prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Krapinsko-zagorsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu;
 • planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
 • surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
 • planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Krapinsko-zagorske županije.

Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

Medicinsko prijavno – dojavna jednica

Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina
Tel.: 194

 

Sjedište Krapina – T1
Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina
Tel.: 194

 

Ispostava Zabok – T1
Bračak 8, Zabok
Tel.: 194

 

Ispostava Donja Stubica – T1
Župana Vratislava 10, Donja Stubica
Tel.: 194

 

Ispostava Zlatar – T1
I.G. Kovačića 1, Zlatar
Tel.: 194

 

Ispostava Klanjec – T2
Trg Mira 9, Klanjec
Tel.: 194

 

Ispostava Pregrada – T2
A. Cesarca 1, Pregrada
Tel.: 194

 

Ispostava Konjščina – T2
Drage Božića 4, Konjščibna
Tel.: 194

 

Ispostava Marija Bistrica – T2
Kralja Tomislava bb, Marija Bistrica
Tel.: 194