Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. lipnja 2023.

Akti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije doneseni na 11. sjednici (2021.-2025.)

1. Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Županijske skupštine održane 16. prosinca 2022. godine
2. Izvještaj o radu župana za razdoblje srpanj- prosinac 2022. godine
Prilog točci 2
3. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2023. godinu
4. a) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje srpanj – rujan 2022. godine
4. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje listopad – prosinac 2022. godine
5. Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine
Prilog točci 5
6. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
Prilog točci 6
7. Rješenje o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste
8. Odluka o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obavljaju profesionalno
9. Rješenje o imenovanju članova/članica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Krapinsko-zagorske županije
10. Odluka o izmjenama Odluke o visini turističke pristojbe za gradove i općine na području Krapinsko-zagorske županije
11. Izvještaj o radu Županijskog savjeta mladih za 2022. godinu
Prilog točci 11
12. Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva za 2022. godinu
Prilog točci 12
13. Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2022. godinu Zagorske razvojne agencije
Prilog točci 13
14. Godišnji izvještaj o radu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za 2022. godinu
Prilog 1 točci 14
Prilog 2 točci 14
15. Odluka o osnivanju novih kategorija poduzetničke potporne institucije
16. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2022. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
Prilog 1 točci 16
Prilog 2 točci 16
17. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2022. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2022. godinu
Prilog 1 točci 17
Prilog 2 točci 17
Prilog 3 točci 17
18. Izvještaj o stanju vatrogastva, zaštite od požara i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
Prilog točci 18
19. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Prilog točci 19
20. Zaključak o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) u zdravstvenim ustanovama Krapinsko-zagorske županije
21. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora po zahtjevu zdravstvene radnice u radnom odnosu u Domu zdravlja
22. Rješenje o razrješenju člana Županijskog savjeta mladih
23. Izvještaj o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji
Prilog točci 23
24. a)Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika/mrtvozornice za područje Općine Bedekovčina
24. b)Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika/mrtvozornice za područje Općine Lobor
24. c)Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika/mrtvozornice za područje Općine Veliko Trgovišće
24. d)Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika/mrtvozornice za područje Općine Gornja Stubica
24. e)Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika/mrtvozornice za područje Općine Zlatar Bistrica