Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. studenoga 2021.

Prilozi:


Izvještaj Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana Županijske skupštine i početku mandata zamjenika člana
Skraćeni zapisnik s 2. sjednice Županijske skupštine održane 9. srpnja 2021. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županije za 2021. godinu
Polugodišnji izvještaj o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine
Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. – Izvještaji o radu za 2020. godinu
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi
Zaključak o izmjenama Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje u zdravstvenim ustanovama Županije
Odluka o izradi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine
Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko – zagorske županije u 2020. godini u nadležnosti Upravnih odjela KZŽ
Zaključak o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije
Izvještaj o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Županije za 2020. godinu
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije
Zaključak o predlaganju člana Nadzornog odbora Piškornica d.o.o.
Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Pregrade