Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. lipnja 2022.
Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Županijske skupštine održane 11. ožujka 2022. godine
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2021. godine
Prilog točci 2 – Informacija o stanju sigurnosti
3. Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina – Kretanja na tržištu rada za 2021. godinu i u razdoblju I-IV 2022.godine
Prilog točci 3 – Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina
4. Informacija o tijeku Projekta izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
Prilog točci 4 – Informacija Zagorskog vodovoda d.d.
5. Problematika zbrinjavanja otpada u Krapinsko-zagorskoj županiji
a. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave,
b. Piškornica d.o.o. – Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske – Izvještaj o radu za razdoblje 1.01.-31.12.2021. godine i Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. – Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu
Prilog točci 5 – Izvješće o radu Piškornica d.o.o. i Godišnje izvješće o poslovanju društva Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2021. godinu
6. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
Prilog točci 6 – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021. godinu
7. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
Prilog točci 7 – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021. godinu
8. Zaključak o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u izgradnju zgrade Područne škole Martinišće na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog Zabok
9. Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje grada Pregrade
10. Rješenje o razrješenju mrtvozornika za područje grada Donje Stubice
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje grada Zlatara