Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. srpnja 2022.
1. Izvještaj Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana Županijske skupštine i početku mandata zamjenika člana
2. Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Županijske skupštine održane 23. svibnja 2022. godine
3. Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednika Županijske skupštine
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za promet i veze
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
6. II. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
7. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu:
a) Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
g) Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
Prilog točci 7
8. Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024. godine
Prilog točci 8
9. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije – Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
Prilog točci 9
10. Zaključak o odobrenju Dvogodišnjeg plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2023. godine,
Prilog točci 10
11. Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2021. godinu
Prilog točci 11
12. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine
Prilog točci 12
13. Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine
Prilog točci 13
14. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
Prilog točci 14
15. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu
Prilog točci 15
16. Krapinsko zagorski Aerodrom – Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
Prilog točci 16
17. Kodeks ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine
18. Odluka o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnina u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije
19. Informacija o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godinu
Prilog točci 19
20. Program dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini