Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. ožujka 2017.

Danas obilježavamo i Međunarodni dan darovitih učenika. Raduje me da se nadarenost snažnije ističe u novom pravilniku o dodjeli županijskih stipendija koje je Županijska skupština usvojila na svojoj 21. sjednici u rujnu prošle godine.

Sve darovite, talentirane i motivirane učenike pozivam na radionice koje će 18 osnovnih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji, na preporuku Radne skupine za darovite učenike KZŽ Futura, organizirati u vrijeme proljetnih školskih praznika.

Raspored održavanja radionica pronađite na: http://www.kzz.hr/radionice-za-darovite-ucenike

 

predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki, dr.vet.med.