Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. kolovoza 2016.

Međunarodni dan mladih prvi je put obilježen 12. kolovoza 2000. godine s ciljem da se mladi uključe u društvo, slave svoja postignuća te da vladajućima privuku pažnju o važnim pitanjima koja se tiču kvalitete života mladih i drugih globalnih pitanja.

Krapinsko-zagorska županije je među prvima u Hrvatskoj, još 2006. godine, inicirala i donijela Županijski program djelovanja za mlade; uz aktivno sudjelovanje tada djelatnih udruga mladih i svih ostalih zainteresiranih. Od 2007. godine se u županijskom proračunu konstantno osiguravaju sredstva za provođenje programa i projekata usmjerenih na poboljšanje položaja mladih u svim segmentima društvenog života, a Županijska skupština je osnovala i Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije koji Županiji pomaže u rješavanju problema s kojima se sreću mladi ljudi.

Ovim putem čestitam Međunarodni dan mladih svim sadašnjim i bivšim članovima županijskog savjeta mladih, kao i svim mladima –želim Vam da nastavite aktivno raditi na poboljšanju kvalitete života ne samo mladih već i svih građana Krapinsko-zagorske županije.

predsjednica Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije Vlasta Hubicki, dr.vet.med.