Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. prosinca 2015.

Prijedlog mjera izrađen od strane Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturi i EU fondove donosi sljedećih šest mjera ruralnog razvoja: Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za male poljoprivrednike – početnike, Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike, Potpora poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje; Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom; Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda i Potpora za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije. Odbor za poljoprivredu Županijske skupštine na čelu sa predsjednikom Stjepanom Horvatom jednoglasno je podržao Prijedlog Mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Za sve predložene mjere će se naknadno donijeti program za njihovo provođenje kojim će se utvrditi uvjeti i postupak za dodjelu sredstava.

Mjera Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za male poljoprivrednike – početnike se predlaže kako bi se početnicima koji pomoglo u samom pokretanju poljoprivredne proizvodnje. Budući da na nacionalnoj razini ne postoje mjere potpore na koje se mogu aplicirati poljoprivrednici početnici, njima se ovim putem može pomoći da postignu određenu ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva kako bi u narednom razdoblju imali mogućnost apliciranja na EU fondove, odnosno program ruralnog razvoja RH.

Mjera Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike je vrlo slična prvoj mjeri, ali ipak podrazumijeva i znatan broj razlika od kojih se najveća odnosi na prihvatljive korisnike. Na ovu će se mjeru tako moći prijaviti mladi poljoprivrednici koji imaju i/ili planiraju preuzeti poljoprivredno gospodarstvo za koje traže potporu.

Mjera Potpora poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti proizvodnje odnosi se na pomoć u nabavi automata za trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Za ove automate postoji sve veća potražnja na tržištu budući da se njima može poboljšati konkurentnost gospodarstva i održivost proizvodnje.

U sklopu mjere Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednim proizvodnjom sufinancirat će se poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom  organizacija i/ili sudjelovanje na sajmovima, sudjelovanje na tečajevima i seminarima, troškovi registracije robnih marki i promocija primarnih poljoprivrednih proizvoda. Isto će se sufinancirati i Poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda u sklopu pete mjere.

U sklopu mjere Potpora za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije sufinancirati će se troškovi nabave malih purića te nabava hrane za njihovu ishranu kako bi se povećala proizvodnja zagorskog purana na tržište.