Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. ožujka 2013.

Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju razmatra i predlaže način suradnje s odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama te predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Članice i članovi:

1. Zdravko Tušek, predsjednik, Bedekovčina, Stjepana Radića 12,

2. Josip Kovačić, zamjenik predsjednika, Marija Bistrica, Stubička 4,

3. Stanko Belina, Zabok, Ivana i Cvijete Huis 8,

4. Goran Kunštek*, Krapina, Zagrebačka cesta 26b,

5. Tanja Tukač, Hraščina-Trgovišće, Trgovišće 38,

6. Goran Grobotek, Konjščina, Ivice Gluhaka 14,

7. Tea Vdović**, Pregrada, Vrhi Pregradski 51/A.


Poveznice na materijale i zapisnike sa sjednica Odbora:

Sjednica Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju održana 9. prosinca 2016. godine

Sjednica Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju Županijske skupštine 25. studenoga 2014. godine (nije održana zbog nedostatka kvoruma)

Sjednica Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju održana 17. listopada 2013. godine

 

*Županijska skupština je 21. svibnja 2015. imenovala Gorana Kunšteka za člana Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju. On je na ovoj dužnosti zamijenio Mirka Krznara.

** Županijska skuština je 27. siječnja 2016. imenovala Teu Vdović za članicu Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju. Ona je na ovoj dužnosti zamijenila Nataliju Lukec