Zagorje
Bajka na dlanu

Održan sastanak članica i članova Koordinacije Županijske skupštine

Datum objave: 22. rujna 2016.

Sastanak je vodila predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki, a sudjelovali su župan Željko Kolar, potpredsjednik Skupštine Bojan Ceboci, predsjednica Kluba HSU-a Zdenka Grilec, predstavnik Kluba SDP-a Branko Čičko, predstavnik Kluba HKS-a Mladen Popović i predstavnik Kuba HNS-a Anđelko Topolovec. Članice i članovi Koordinacije upoznati su s prijedlogom dnevnog reda 21. sjednice Županijske skupštine te sa  svim materijalima te prijedlog dnevnog reda sjednica radnih tijela Županijske skupštine s predloženim terminima održavanja sjednica.

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki je na kraju sastanka podsjetila da su članice i članovi Županijske skupštine pozvani u Vukovar 24. rujna 2016. godine u okviru organizacije događanja Zagorje Vukovaru.

 

 Prijedlog dnevnog reda 21. sjednice Županijske skupštine čini:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 20. sjednice održane 29. lipnja 2016. godine,
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
 3. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu
 5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
 6. Izvješće o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
 7. Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
 • Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
 • Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.
 • Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 • Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 • Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
 • Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,
 • Ljekarne Krapinsko – zagorske županije,
 1. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
 2. Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine
 3. Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine
 4. Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i   studentima s područja Krapinsko-zagorske županije
 5. Dodatak Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
 6. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,
 7. Osnivanje Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za distribuciju plina
 8. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode – Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju,
 9. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Zlatar Bistrica.