Zagorje
Bajka na dlanu

Održan sastanak Koordiancija članica i članova Županijske skupštine

Datum objave: 30. studenoga 2016.

Sastanak je vodila predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki, a sudjelovali su župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek, predsjednica Kluba HSU-a Zdenka Grilec, predsjednik Kluba HSS-a Željko Zozoli, predstavnik Kluba SDP-a Branko Čičko i predstavnik Kluba HKS-a Mladen Popović. Članice i članovi Koordinacije upoznati su s prijedlogom dnevnog reda 22. sjednice Županijske skupštine, a župan Kolar je posebno obrazložio i već pripremljeni prijedlog rebalansa proračuna za 2016. godinu, kao i proračuna za 2017. godinu.

Prijedlog dnevnog reda 22. sjednice Županijske skupštine čini:

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 21. sjednice Županijske skupštine održane 27. rujna 2016. godine,
 2. Prijedlog  II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
 3. Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
 4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
 5. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine,
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
 8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,
 9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu,
 10. Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011.-2015. godine,
 11. Prijedlog strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije 2016.-2020. godine,
 12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Županijskog savjeta mladih za 2017. godinu,
 13. Prijedlog odluke o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2017.godinu,
 14. Prijedlog odluke o mjerama za poticanje poduzetništva Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu,
 15. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta „Belski Dol“ na području Varaždinske županije,
 16. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o međusobnoj suradnji podregije Obsotelje i Kozjansko, općine Bistrica ob Sotli (Republika Slovenija) i Krapinsko-zagorske županije
 17. Prijedlog odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu II/110-Petrovsko,
 18. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj-svibanj  2017. godine.
 19. Prijedlog zaključka o stjecanju prava građenja Županije na kat.čest. br. 219 k.o. Špičkovina u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana (dvorac i park Bračak),
 20. Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2017. godinu,
 21. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,
 22. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2017.  godinu
 23. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu,
 24. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. godinu,
 25. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije,
 26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika/predsjednice i članova/članica Službeničkog suda Krapinsko-zagorske županije,
 27. Pitanja i prijedlozi.

 

 

 

 

 

22. sjednica Županijske skupštine bit će održana u utorak, 13. prosinca 2016. godine.