Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. prosinca 2021.

Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša upoznao je članove Koordinacije s prijedlogom dnevnog reda 5. sjednice Županijske skupštine, koja je najavljena za 16. prosinca 2021. godine, kao i rasporedom održavanja sjednica radnih tijela u pripremi same Skupštine. Na sastanku Koordinacije sudjelovali su i zamjenica župana Jasna Petek, predsjednica Kluba SDP-a Sandra Turković i predstavnik Kluba HSU-a Željko Čleković.

Prema Poslovniku Županijske skupštine, predsjednik i potpredsjednici Skupštine te predsjednici klubova članova Skupštine čine Koordinaciju članova Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva sastanak Koordinacije prije svake sjednice Skupštine. U radu Koordinacije sudjeluje župan i zamjenici župana. Koordinacija raspravlja o dnevnom redu i datumu održavanja sjednice Skupštine, potiče predlaganje određenih pitanja za raspravu u Skupštini, raspravlja i o drugim pitanjima kada to zatraži predsjednik Skupštine i župan.