Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. prosinca 2017.

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki upoznala je članove i članice Koordinacije s prijedlogom dnevnog reda 6. sjednice Županijske skupštine koja će biti održana 13. prosinca te rasporedom održavanja sjednica radnih tijela u pripremi same sjednice Skupštine, dok je župan Željko Kolar obrazložio predložene točke dnevnog reda. Sastanku Koordinacije su, uz predsjednicu Skupštine Vlastu Hubicki i župana Željka Kolara, prisustvovali predsjednik Kluba SDP-a Zlatko Šorša, predsjednik kluba HNS-a Alojz Sajko, predsjednik Kluba HSU-a Nikola Capar i predstavnik Kluba ZDS-a Mladen Popović.

Prema Poslovniku Županijske skupštine, predsjednik i potpredsjednici Skupštine te predsjednici klubova članova Skupštine čine Koordinaciju članova Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva sastanak Koordinacije prije svake sjednice Skupštine. U radu Koordinacije sudjeluje župan i zamjenici župana. Koordinacija raspravlja o dnevnom redu i datumu održavanja sjednice Skupštine, potiče predlaganje određenih pitanja za raspravu u Skupštini, raspravlja i o drugim pitanjima kada to zatraži predsjednik Skupštine i župan.