Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. ožujka 2017.

Članice i članovi Koordinacije upoznati su s točkama dnevnog reda 24. sjednice Županijske skupštine koja će biti održana u ponedjeljak, 3. travnja, 2017. godine.

 

Prijedlog dnevnog reda 24. sjednice Županijske skupštine čini:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 23. sjednice održane 9. veljače 2017. godine,
 2. Prijedlog odluke o donošenju Master plana razvoja turizma za razdoblje 2016.- 2025. godine,
 3. Informacija Policijske uprave krapinsko-zagorske o stanju sigurnosti na području Županije tijekom 2016. godine,
 4. Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina za 2016. godinu,
 5. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije,
 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županije za 2016. godinu,
 7. I. izmjena Proračuna Županije za 2017. g.,
 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu,
 9. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste za 2016.g.
 10. Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu,
 11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije,
 12. Odluka o dodjeli priznanja Županije,
 13. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru,
 14. Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova za razdoblje 2012. – 2016. godine,
 15. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu,
 16. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2017. godine,
 17. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2016. godini,
 18. Prijedlog zaključka o odobrenju izmjene Izjave o osnivanju Službenog glasnika d.o.o. (promjena sjedišta) 

Predsjednica Županijske skupštine i predsjednica Povjerenstva za priznanja Vlasta Hubicki upoznala je članice i članove Koordinacije s prijedlogom dobitnika ovogodišnjih županijskih priznanja, dok je župan Željko Kolar pojasnio ostale točke predloženog dnevnog reda. Sastanak Koordinacije održan je u srijedu, 15. ožujka 2017. godine u Uredu predsjednice Županijske skupštine u Krapini.