Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. svibnja 2022.

Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša istaknuo je kako se 7. sjednica Županijske skupštine planira za 23. svibnja, dok će 8. sjednica biti održana krajem lipnja ili početkom srpnja te ujedno najavio planirane teme rasprave. Na sastanku Koordinacije sudjelovali su i predsjednica Kluba SDP-a Sandra Turković, predsjednik Kluba HDZ-a Vladimir Pleško, predstavnik Kluba HSU-a Željko Čleković.

Prema Poslovniku Županijske skupštine, predsjednik i potpredsjednici Skupštine te predsjednici klubova članova Skupštine čine Koordinaciju članova Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva sastanak Koordinacije prije svake sjednice Skupštine. U radu Koordinacije sudjeluje župan i zamjenici župana. Koordinacija raspravlja o dnevnom redu i datumu održavanja sjednice Skupštine, potiče predlaganje određenih pitanja za raspravu u Skupštini, raspravlja i o drugim pitanjima kada to zatraži predsjednik Skupštine i župan.