Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. ožujka 2021.

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki upoznala je članove Koordinacije s prijedlogom dnevnog reda 25. sjednice Županijske skupštine, koja je najavljena za 10. ožujka 2021. godine, kao i rasporedom održavanja sjednica radnih tijela u pripremi same Skupštine. Na sastanku Koordinacije sudjelovali su župan Željko Kolar, predsjednik Kluba SDP-a Zlatko Šorša, predsjednik Kluba HNS-a Ivan Maligec, predsjednik Kluba HSU-a Nikola Capar i predstavnik Kluba ZDS-a Mladen Popović.

Prema Poslovniku Županijske skupštine, predsjednik i potpredsjednici Skupštine te predsjednici klubova članova Skupštine čine Koordinaciju članova Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva sastanak Koordinacije prije svake sjednice Skupštine. U radu Koordinacije sudjeluje župan i zamjenici župana. Koordinacija raspravlja o dnevnom redu i datumu održavanja sjednice Skupštine, potiče predlaganje određenih pitanja za raspravu u Skupštini, raspravlja i o drugim pitanjima kada to zatraži predsjednik Skupštine i župan.