Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. veljače 2019.

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki upoznala je članove i članice Koordinacije s prijedlogom dnevnog reda 12. sjednice Županijske skupštine, koja je najavljena za 14. veljače 2019. godine, kao i rasporedom održavanja sjednica radnih tijela u pripremi same Skupštine. Na sastanku Koordinacije sudjelovali su i zamjenica župana Jasna Petek, predsjednik Kluba SDP-a Zlatko Šorša, predstavnik Kluba Stranke rada i solidarnosti Mario Škrnjug, predsjednik Kluba HSU-a Nikola Capar te predstavnik Kluba ZDS-a Mladen Popović. 

Prema Poslovniku Županijske skupštine, predsjednik i potpredsjednici Skupštine te predsjednici klubova članova Skupštine čine Koordinaciju članova Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva sastanak Koordinacije prije svake sjednice Skupštine. U radu Koordinacije sudjeluje župan i zamjenici župana. Koordinacija raspravlja o dnevnom redu i datumu održavanja sjednice Skupštine, potiče predlaganje određenih pitanja za raspravu u Skupštini, raspravlja i o drugim pitanjima kada to zatraži predsjednik Skupštine i župan.