Zagorje
Bajka na dlanu

Održan sastanak Koordinacije članica i članova Županijske skupštine

Datum objave: 2. lipnja 2016.

Sastanak je vodila predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki, a sudjelovali su župan Željko Kolar, potpredsjednik Skupštine Bojan Ceboci, predsjednica Kuba HNS-a Dragica Ferek-Jambrek, predsjednik Kluba HSS-a Željko Zozolli, predsjednica Kluba HSU-a Zdenka Grilec, predstavnik Kluba SDP-a Branko Čičko  i predstavnik Kluba HKS-a Mladen Popović.

Nakon što su prisutni upoznati sa materijalima koji se planiraju za 19. sjednicu Županijske skupštine, predsjednica Skupštine Vlasta Hubicki predložila je da se zbog obimnost prijedloga dnevnog reda i propisanog roka održavanja sjednica Županijske skupštine umjesto jedne održe dvije sjednice Skupštine.  Članice i članovi Koordinacije su po županovom obrazlaganju pripremljenih materijala prihvatili ovaj prijedlog.

 

Prijedlog dnevnog reda 19. sjednice Županijske skupštine čini:

 

1)     Verifikacija skraćenog zapisnika s 18. sjednice Županijske skupštine održane 16. ožujka 2016. godine,

2)     Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije:

a)      Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu,

b)      Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu,

3)     Prijedlog zaključka povodom  Odluke Vlade Republike Hrvatske o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,

4)     Prijedlog  I. izmjena  Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,

5)     Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,

6)     Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-travanj 2016.godine,

7)     Rudarsko–geološka studija potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Krapinsko-zagorske županije,

8)     Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske – Izvješće o radu za 2015. godinu,

9)     Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvješće o radu za 2015.godinu,

10)    Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,

11)    Prijedlog odluke o prodaji dionica PZC Varaždin d.d.,

12)    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi,

13)    Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko – zagorske županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2015. godinu,

14)    Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2015. godinu,

15)    Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Grada Zaboka i Općine Jesenje.

 

Prijedlog dnevnog reda 20. sjednice Županijske skupštine čini:

 

1)      Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:  

  1. Izvješće o radu za 2015. godinu,
  2. Financijsko izvješće za 2015. godinu, 

2)      Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja – Izvješće o radu za 2015. godinu,  

3)      Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije:

  1. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu,
  2. Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu,

4)      Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije:

  1. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2015. godinu,
  2. Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godinu,

5)      Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu,

6)      Prijedlog odluke  o izmjenama uvjeta iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini odobrenih od Krapinsko-zagorske županije,

 

 

Kao datum 19. sjednice usuglašena je srijeda, 8. lipnja 2016. godine.