Zagorje
Bajka na dlanu

Održan sastanak Koordinacije članica i članova Županijske skupštine

Datum objave: 31. siječnja 2017.

Predloženi dnevni red 23. sjednice Županijske skupštine:

1) Verifikacija skraćenog zapisnika s 22. sjednice Županijske skupštine održane 13. prosinca 2016. godine,

2) Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine,

3) Prijedlog odluke o zaduživanju Krapinsko – zagorske županije,

4) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine,

5) Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2016. – 2019. godine,

6) Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko – zagorske županije u 2016. godini,

7) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinsko – zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,

8) Prijedlog odluke o mjerama zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji, te za provođenje šumskog reda u šumama šumoposjednika na području Krapinsko – zagorske županije

9) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko – zagorske županije na Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana,

10) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog Zabok,

11) Izvješće o radu Službeničkog suda u Krapinsko – zagorskoj županiji za 2016. godinu,

12) Pitanja i prijedlozi. 

 

Sastanak Koordinacije održan je u ponedjeljak, 30. siječnja 2017. godine u Uredu predsjednice Županijske skupštine u Krapini.