Zagorje
Bajka na dlanu

Održan sastanak Koordinacije članova i članica Županijske skupštine

Datum objave: 29. rujna 2020.

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki upoznala je članove Koordinacije s prijedlogom dnevnog reda 23. sjednice Županijske skupštine, koja je najavljena za 8. listopada 2020. godine, kao i rasporedom održavanja sjednica radnih tijela u pripremi same Skupštine. Na sastanku Koordinacije sudjelovali su i zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek, predsjednik Kluba SDP-a Zlatko Šorša i predsjednik Kluba HSU-a Nikola Capar.

Prema Poslovniku Županijske skupštine, predsjednik i potpredsjednici Skupštine te predsjednici klubova članova Skupštine čine Koordinaciju članova Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva sastanak Koordinacije prije svake sjednice Skupštine. U radu Koordinacije sudjeluje župan i zamjenici župana. Koordinacija raspravlja o dnevnom redu i datumu održavanja sjednice Skupštine, potiče predlaganje određenih pitanja za raspravu u Skupštini, raspravlja i o drugim pitanjima kada to zatraži predsjednik Skupštine i župan.