Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. studenoga 2022.

Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša istaknuo je kako se 10. sjednica Županijske skupštine planira za 16. prosinca te ujedno najavio planirane teme rasprave.  Na sastanku Koordinacije sudjelovali su i potpredsjednik Skupštine Željko Ćleković te zamjenica župana Jasna Petek i predsjednica Kluba SDP-a Sandra Turković.

Prema Poslovniku Županijske skupštine, predsjednik i potpredsjednici Skupštine te predsjednici klubova članova Skupštine čine Koordinaciju članova Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva sastanak Koordinacije prije svake sjednice Skupštine. U radu Koordinacije sudjeluje župan i zamjenici župana. Koordinacija raspravlja o dnevnom redu i datumu održavanja sjednice Skupštine, potiče predlaganje određenih pitanja za raspravu u Skupštini, raspravlja i o drugim pitanjima kada to zatraži predsjednik Skupštine i župan.