Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. ožujka 2013.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda organizira i usklađuje procjenu štete u općinama i gradovima, utvrđuje štetu za cijelu županiju, daje podatke o šteti županu radi proglašenja elementarne nepogode, potvrđuje štetu za područje županije kojoj pomoć određuje lokalna samouprava, Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu predlaže odobrenje žurne financijske i druge pomoći, izrađuje svodne preglede šteta za županiju i prema redovitu ih postupku dostavlja Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu, izrađuje izvješće o svom radu i utrošku sredstava pomoći na području županije prema korisnicima sredstava pomoći, prethodno potvrđuje vrijednost štete sa područja gradova i općina, ustrojava stručna povjerenstva općina i gradova za procjenu šteta i usklađuje njihov rad, daje prijedloge za odobravanje pomoći iz proračuna županije, priprema prethodno izvješće za Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo financija te nadležno ministarstvo o nastanku nepogoda, Državnom povjerenstvu i Vladi Republike Hrvatske daje prijedlog sa podacima neophodnim za proglašenje elementarne nepogode na razini države, obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje mu prenese Državno povjerenstvo ili mu povjere općinska, odnosno gradska povjerenstva.

Članovi:

1. Mirko Krznar, predsjednik,Konjščina, Zagrebačka 14,

2. Stjepan Horvat, zamjenik predsjednika, Pregrada, Sopot 156,

3. Mladen Popović, Krapina, Gornja Pačetina 18,

4. Milan Kralj, Veliko Trgovišće, Antuna Mihanovića 6,

5. Damir Fridelj, Budinščina, Topličica 51,

6. Zvonko Sever, Klanjec, Kumrovečka 2,

7. Željko Kamenar, Marija Bistrica, Selnica 80. 

 

Izvješće o izvršenom izravnom uvidu prijavljene štete uzrokovane elementarnom nepogodom – olujnim nevremenom dana 25. lipnja 2016. godine na području Općine Kumrovec

Izvješće o izvršenom izravnom uvidu prijavljene štete (elementarna nepogoda proglašena 3. svibnja 2016. godine)