Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. ožujka 2016.

Martina Jus je razriješena dužnosti predsjednice Odbora za financije i proračun. Za predsjednika Odbora je potom imenovan Nikola Drašković iz Huma na Sutli.