Zagorje
Bajka na dlanu

Klub članova Županijske skupštine Hrvatske stranke umirovljenika

Datum objave: 28. srpnja 2017.

Klub članova Županijske skupštine HSU-a ima 4 člana.

  • Predsjednik Kluba je Nikola Capar.

 

Članice i članovi Kluba HSU-a:

1. Capar Nikola (HSU),

2. Jakuš Dragutin (HSU),

3. Kolar Štefanija (HSU),

4. Kovačić Josip (HSU),

5. Stanko Majdak (HSU).