Zagorje
Bajka na dlanu

Klub članova Županijske skupštine Socijaldemokratske partije Hrvatske

Datum objave: 13. srpnja 2021.

1. Sandra Turković, predsjednica,

2. Zlatko Šorša,

3. Maja Vukina Bogović,

4. Vlasta Hubicki,

5. Hrvoje Novak,

6. Ana-Marija Horvat,

7. Miljenko Štabek,

8. Nataša Nesek,

9. Matija Kraševac,

10. Dorotea Hendija,

11. Mario Lipnjak,

12. Marija Jagečić.