Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak kojim se daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju glavne građevine za obavljanfje djelatnosti trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama

Datum objave: 24. prosinca 2012.