Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak kojim se prima na znanje Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu i utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Povjerenenstva za 2018. godinu

Datum objave: 21. siječnja 2019.