Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. travnja 2018.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu (zgradu izgrađenu bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljivu na digitalnoj ortofoto karti izrađenoj na temelju aeroforogrametrijskog snimanja).