Zagorje
Bajka na dlanu

Strategija upravljanja rizicima Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 29. prosinca 2023.

Na temelju članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 78/2015 i 102/2019) župan Krapinsko-zagorske županije donosi

STRATEGIJU UPRAVLJANJA RIZICIMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

1.  UVOD

Upravljanje  rizicima  definirano  je  Zakonom  o  sustavu  unutarnjih  kontrola  u  javnom  sektoru  (NN 78/15 i 102/2019) kao cjelovit  proces  utvrđivanja,  procjenjivanja  i  praćenja  rizika  u  odnosu  na  poslovne  ciljeve  te poduzimanja potrebnih mjera radi smanjenja rizika.

Svrha  Strategije  je  opisati  način  na  koji  Krapinsko-zagorska županija namjerava  implementirati  sustavan  pristup upravljanju rizicima, razraditi metodologiju procesa upravljanja rizicima prilagođenu specifičnostima institucije te definirati način suradnje s institucijama iz nadležnosti u pogledu koordiniranog pristupa upravljanja rizicima.

Više u prilogu ispod ovog teksta…