Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. travnja 2018.

Program projekta obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici stvarajući sigurno i poticajno okruženje za djecu, usmjereno na dobrobit djece. Njihov cilj je omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati partnerstvo i dobro upravljanje među županijama u stvaranju zajednica i društva prijatelja djece.