Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. svibnja 2021.

784

Nepoznatim strankama Ponjan Bari, r. Herceg, Mače, Herceg Ignacu, Bukovec, Herceg Imbri, Bukovec, Herceg Antunu, Bukovec, Herceg Terezi, Bukovec, Herceg Andjelki, Bukovec, Herceg Mari, Bukovec, Herceg Antunu, Bukovec br. 33, Herceg Viktoru, Vel. Bukovec 24, Herceg Ljudevitu, Bukovec br. 24, Herceg Augustu, Bukovec 24, Herceg Petru, Veliki Bukovec 3, Herceg Verici, Veliki Komor 35, Herceg Ivki, Veliki Bukovec 31 i Herceg Vladimiru, Veliki Bukovec 32 te nepoznatim nasljednicima iza Bedeković Štefanije, Zagreb, Milovana Gavazzia 15, Hrenić Josipe, Zagreb, Nikole Pavića 17 i Hrenić Josipe, Stubičke Toplice, Trg maršala Tita 24 (svi upisani kao suvlasnici/posjednici na zk.č.br. 1638/1 k.o. Mače)

786

Nepoznatoj stranci Kondres Janušu, Ferkuljevec 26, upisanome suvlasniku na zk.č.br. 1642/1 k.o. Mače

793

Strankama nepoznatog prebivališta i boravišta Jug Ljubici, Poznanovec i Jug Stjepanu, Poznanovec, te nepoznatim nasljednicima iza Jug Gabrijela, Poznanovec 217, Jug Marka, Poznanovec 208, Jug Josipa, Poznanovec 208, Jug Radovana, Poznanovec, A. Člekovića 41 i Čižmek Dragutina, Mali Bukovec 40/A (svi upisani suvlasnici / posjednici na zk.č.br. 4508/2 k.o. Mače)

795

Nepoznatim strankama Čižmek Kroflin Antunu, Bukovec, Čižmek Antunu, Bukovec 7, Čižmek Katici, Bukovec 7, Vragović Miji, Banjkovec 7, Kocijan Franji, Banjkovec 8, Mutak Vjekoslavu, Bukovec, Mutak Tomi, Bukovec, Mutak Franji, Bukovec, Mutak Dragutinu, Bukovec, Čehulić Dragi, Bukovec 45, Čižmek Franji, Zagreb, Ilica 400, Mutak Franji, Mali Bukovec 71, Petrovečki Dragici, Mali Bukovec 68, Mutak Štefici, Mali Bukovec 68, Mutak Ivki, Mali Bukovec 68, Mutak Ljubici, Mali Bukovec 73, Trčak Dori, Veliki Bukovec, Krznar Gordani, Dubrava Zabočka 103, 49210 Zabok, te strankama nepoznatog prebivališta i boravišta Čižmek Ani, Zagreb i Tuškan-Hepak Danijelu, Murine, Prva ulica 28 (svi upisani kao suvlasnici ili posjednici na zk.č.br. 4543 k.o. Mače)

797

Nepoznatim osobama: Miri Bedeković, Zagreb, Vlaška 82, Tereziji Bedeković, Zagreb, Zapruđe 22, Danici Rodik, Varaždin, Dragi Bedeković, Sesvete, Ulica dana mladosti 3, Ankici Bedeković – Sorić, Zagreb, Siječanjska 13 i Dragutinu Bedekoviću, Donji Vugrovec BB te nepoznatim nasljednicima iza pokojne Bare Curiš, Galovec 41, Vinka Bedekovića, Galovec 38, Ivana Sudeca, Galovec 26, Bare Pavlić, Galovec 43, Barice Pavlić, Galovec 43

852

Nepoznatim strankama Bobinec Anki, Mače i Bobinec Ivki, Mače 130 te nepoznatim nasljednicima iza Posarić Anke, r. Bobinec, Cetinovec, (sve upisani suvlasnici na zk.č.br. 804/2 k.o. Mače)