Zagorje
Bajka na dlanu

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz projekta “Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva”

Datum objave: 30. travnja 2010.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za poduzetničke kredite iz projekta
“LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA” za 2009. godinu
 
1. KORISNICI KREDITA:
Korisnici kredita mogu biti:
 • obrti,
 • mala i srednja trgovačka društva,  
 • zadruge,
u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji ulažu na područje Krapinsko-zagorske županije bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.
Pravo na korištenje sredstava subvencije kamata ima poduzetnik koji ima registriranu proizvodnu djelatnost.
 
2. IZNOS KREDITA:
 • najniži iznos: 200.000,00 kuna,
 • najviši iznos: 5.000.000,00 kuna.
3. NAMJENA KREDITA:
 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme,
 • obrtna sredstva u funkciji investicije do 30% iznosa kredita,
 • modernizacija poslovanja i očuvanje radnih mjesta.
4. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA:
 • otplata do 10 godina (uključujući poček),
 • poček do 2 godine koji je uključen u rok otplate,
 • iskorištenje kredita do 12 mjeseci.
5. KAMATNA STOPA:
 • Erste & Steiermärkische Bank d.d.: tromjesečni EURIBOR uvećan za 7,25 postotnih poena, godišnje, promjenjiva;
 • Privredna banka Zagreb d.d.: tromjesečni EURIBOR uvećan 6,00 postotnih poena, promjenjiva;
 • Zagrebačka banka d.d.: tromjesečni EURIBOR uvećan za 5,90 postotnih poena, godišnje, promjenjiva;
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb: tromjesečni EURIBOR uvećan za 5,00 postotnih poena, godišnje, promjenjiva.
Kamate se naplaćuju tromjesečno odnosno kvartalno, u tijeku korištenja, počeka i otplate kredita, prema uvjetima iz ugovora o kreditu sklopljenog između banke i poduzetnika, pri čemu se interkalarna kamata (za vrijeme korištenje kredita) ne subvencionira.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva subvencionira kamatu na kredite s 2 (dva) postotna poena. Krapinsko-zagorska županija subvencionira kamatu na kredite s 1 (jednim) postotnim poenom. Ukoliko se u subvencioniranje kamata na kredite uključe jedinice lokalne samouprave, subvencija kamate može se uvećati za još 1 (jedan) postotni poen, što znači da ukupna subvencija može iznositi 4 (četiri) postotna poena.
 
6. NAKNADA BANCI:
 • Erste & Steiermärkische Bank d.d.: 1,0% jednokratno na iznos odobrenog kredita,
 • Privredna banka Zagreb d.d.: 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita,
 • Zagrebačka banka d.d.: 0,7% jednokratno na iznos odobrenog kredita,
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb: 1,0% jednokratno na iznos odobrenog kredita.
7. OTPLATA KREDITA:
Glavnica kredita otplaćuje se u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama sukladno ugovoru o kreditu sklopljenom između banke i poduzetnika.
 
8. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA:
 • visina jamstva 1:1,3,
 • hipoteka,
 • sudužništvo,
 • jamci,
 • jamstvo HAMAG-a ili regionalnih jamstvenih instrumenata,
 • drugi instrumenti u dogovoru sa bankom.
Ovisno o iznosu kredita i bonitetu poduzetnika moguće je kombiniranje prethodno navedenih instrumenata osiguranja povrata kredita.
 
9. VALUTNA KLAUZULA:
Sve financijske odrednice između banke i poduzetnika vežu se uz valutnu klauzulu – uz EUR, po srednjem tečaju EUR iz tečajne liste HNB na dan korištenja odnosno dospijeća/obračuna/plaćanja.
 
10. STATUS PODUZETNIKA:
· deponent banke preko koje se realizira kredit.
 
11. NAČIN ISPLATE KREDITA:
 • dio kredita namijenjen za osnovna sredstva banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji;
 • dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na žiro-račun poduzetnika.
12. PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
Zahtjevi za kredit se u dva primjerka na propisanom obrascu te s prilozima podnose Povjerenstvu za provedbu postupka Javnog natječaja na slijedeću adresu:
Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1,
osobno ili preporučenom pošiljkom.
 
13. Obrasci zahtjeva, popis potrebne dokumentacije, tekst ovog natječaja, te sve potrebne informacije mogu se dobiti uKrapinsko-zagorskoj županiji, 49000 Krapina, Magistratska 1, Upravni odjel za gospodarstvo i turizam, tel: 049/329-064049/329-064, 049/329-111049/329-111, ili na internet adresi: www.kzz.hr.
 
14. Realizacija kredita obavlja se u suradnji sa slijedećim bankama:
 • Erste & Steiermärkische Bank d.d.,
 • Privredna banka Zagreb d.d.,
 • Zagrebačka banka d.d.,
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb.
15. Kreditni potencijal iznosi 40.000.000,00 kn (četrdesetmilijuna kuna). Javni natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava.
 
16. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
 
17. Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja izrađivati će prijedloge rang lista zahtjeva za poduzetničke kredite, te odlučivati o dodjeli subvencije po pojedinom poduzetničkom projektu.
Konačnu odluku o odobrenju kredita donosi banka.
 
18. Poduzetnik u korist Zagorske razvojne agencije d.o.o. Krapina plaća Naknadu za garantni fond koji se vodi pri Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. Krapina, u visini od 0,5% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno, prije korištenja kredita.
 
19. Zakonsko pravo na kredit ne postoji.