Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv – iskazivanje interesa za sudjelovanje na sajamskoj izložbi u Rijeci

Datum objave: 6. lipnja 2023.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 31/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20., 10/21.i 15/21- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE

na 10. Sajamskoj izložbi Krapinsko-zagorske županije

„100% ZAGORSKO u RIJECI“

Ovogodišnja jubilarna 10. Sajamska izložba Krapinsko-zagorske županije „100 % ZAGORSKO u Rijeci“ planira se održati u petak i subotu, 25. i 26. kolovoza 2023. godine, u gradu Rijeci na Korzu.

Sajamska izložba „100 % ZAGOSKO u Rijeci“ značajna je sajamska manifestacija za sve one koji žele biti konkurentniji na tržištu, održati postojeće poslovne kontakte i privući nove korisnike svojih proizvoda i usluga.

Pozivamo zainteresirane poljoprivredne proizvođače, obrte i tvrtke, koji imaju sjedište te vrše proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije, za sudjelovanje na manifestaciji 100 % ZAGORSKO u Rijeci da iskažu interes te popune prijavnicu i dostave je najkasnije do 16. lipnja 2023. godine na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail: poljoprivreda@kzz.hr .

Krapinsko-zagorska županija osigurat će sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda na Sajmu, a zbog ograničenog prostora županija zadržava pravo odabira izlagača temeljem dostavljenih prijava.

Informacije u vezi Javnog poziva za iskaz interesa mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, na broj telefona 049/329-049.

Ž U P A N 

Željko Kolar