Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000050

URBROJ: 2140/01-08/6-18-0006

Zlatar, 08.06.2018.

Predmet: Poziv za uvid u spis predmeta

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – županijske ceste broj 2128 u naselju Buntaki, prometne površine i komunalna infrastruktura, 2. skupine,

na 3056/3, 1311, 1313, 1310, 1312/2, 1308/3, 1309/3, 1308/2, 1309/1, 1308/1, 1303, 3081, 3080, 1306, 1307/1, 9999/49, 1117, 1116/2, 1122/6, 1115, 1110/2, 1113/1, 1113/2, 989, 988/1, 1107/2, 991/20 i 991/19 k.o. Purga (naselje Buntaki).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.06.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 62/II kat.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milena Tkalčević, ing.građ.