Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000300

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0004

Zabok, 11.09.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju , HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja vodoopskrbnog sustava “Zagorskog vodovoda” – opskrba vodom područja “visoke zone” Grada Zaboka, Općine Sveti Križ Začretje i Općine Krapinske Toplice – II faza – cjevovodi, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2612, 2615, 2559/4, 2636, 2533/1, 2534/2, 2529/2, 2530/9, 2523/15, 2523/21, 2523/9, 2633, 1662/1, 2602, d1238/2, 1556/4, 1538, 1539/7, 1556/3, 1539/8, 1556/1, 1539/6, 1555/8, 2534/3, 2534/4, d2533/4, d2533/5, 2627, 2112/2/c, d1238/2, 2607, d1240, 1243/2, 1241/1, 2606, 1315/4, d1318/3, d1316/1, d1316/2, 1323/2-E, 1323/2B, 1323/2F, k.o Zabok, d358, 357/2, 355, 353/1, 353/2, 352/1, d347, 352/2, 348, 1709, 1666, 1715, 1716, 1717, 876/2, 872/1, 873/1, 873/4, 875/1 k.o. Gubaševo, k.č.br.451/1, 451/2, 1813, 1814, 1873, 1805, 287, 1806, 1807, 1176, 1802, 1209, 1801, 1210/1, 1211/1, 1869, 1225/7, 1874, 1868, 1284/3, 1285/1, 1290/1, 1290/2, 1290/4, 1290/3, 1059, 1055, 1053, 1052, 1051, 1050/2, 1799, 1407/3, 1800, 1413/1, 1392/16, 1392/13, 1392/1, 1392/12, 1392/3, 1392/4, 1160/3, 474/15, 474/7, 474/37, 1837, 954, 724/6, 1854, 918, 1852, 979, 955/1, 955/2, 976/1, 976/2, 976/3, 976/4, 976/5, 976/6, 976/7, 976/8, 975, 630/3, 723/2, 723/1, 722/1, 721/1, 720, 719/1, 718/2, 1838, 716/2, 716/1, 1919, 713, 714/1, 639, 641/6, 640, 706, 693/1, 705/1, 705/4, 1843, 702/1, 703/1, 703/2, 1832, 1833, 697/1, 697/2, 694, 697/8, 696, 698/2, 698/1, 698/4, 698/5, 698/6, 698/7, 698/8, 813, 1845, 1844, 769/4, 1842, 773, 771/1, 697, 1816 k.o. Pustodol Začretski, k.č.br. 2025, 2022, 1794/2, 1794/1, 1795/1, 2031, 1620/11, 1620/10, 1620/9, 1620/8, 1620/7, 2024, 1692/2, 2030, 2029 k.o. Vrtnjakovec.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.09.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.