Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. ožujka 2016.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

 

 

 

 

KLASA: 550-01/15-01/26
Urbroj:  2140/01-09-15-1
Krapina, 7. ožujka 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se 

 Javni poziv
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama
Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

U važećoj Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 15/14 i 30A/15) predlažu se izmjene koje se odnose na odobravanje jednokratne novčane pomoć obitelji za treće i svako daljnje novorođeno dijete.
Obzirom na sve lošije demografske pokazatelje, u prvom redu negativni prirodni priraštaj, nužno je jačati mjere podrške kojima se doprinosi zaustavljanju negativnog trenda. Većina jedinica lokalne samouprave iz svojih proračunskih sredstava isplaćuje pomoći obitelji novorođenog djeteta. Krapinsko-zagorska županija dodatno se usmjerila na uvećanu pomoć obiteljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete. Prema važećoj Odluci jednokratna novčana pomoć iznosila je 1.000,00 kuna neovisno o redu rođenja djeteta u obitelji. Predloženim Izmjenama iznos pomoći postepeno se povećava ovisno o redu rođenja djeteta u obitelji. Tako bi za treće novorođeno dijete visina pomoći i dalje iznosila 1.000,00 kuna, za četvrto novorođeno dijete iznosila bi 2.000,00 kuna, za peto i šesto novorođeno dijete iznosila bi 3.000,00 kuna, za sedmo, osmo i deveto novorođeno dijete 4.000,00 kuna, a za deseto i svako daljnje novorođeno dijete visina pomoći iznosila bi 5.000,00 kuna.
U cilju unapređenja partnerskog odnosa s građanima i pružateljima socijalnih usluga, neminovno je sudjelovanje svih zainteresiranih u postupku donošenja pravne regulative kojom se definiraju prava iz programa socijalne skrbi. Cilj je u otvorenom dijalogu iznaći efikasne i efektivne/optimalne načine razvoja prava iz sustava socijalne skrbi na području Krapinsko-zagorske županije.
Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, ustanove socijalne skrbi, ostale pružatelje usluga socijalne skrbi, udruge koje djeluju u tom području, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove te sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi da se odazovu i daju svoj doprinos oblikovanju ovog važnog dokumenta. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina, te na adresu elektronske pošte: zdravstvo@kzz.hr, zaključno do  7. travnja 2016. godine.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Izmjene Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug