Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. listopada 2023.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:
– građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine, izgradnja zamjenske trafostanice TS 20/0,4kV TKR 0666
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, SN 10(20)kV kabel, NN 0,4kV podzemna i nadzemna mreža – KRAPINA
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, SN 10(20)kV kabel – KRAPINA-GRAD
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije), 2.b skupine, SN 10(20)kV kabel, NN 0,4kV podzemna mreža – RADOBOJ
na novoformiranoj građevnoj čestici kat. oznake 13422/5 (formirati će se od dijela k.č.br. 13422/2 k.o. Krapina), dijelovima k.č.br. 12977/2, 12978, 12981, 12982/1, 15472/2, 13031/5, 13031/1, 13033/1, 13033/7, 13030/7, 13036/1, 13035, 13036/2, 13038/4, 13038/5, 13175, 13173, 13174, 13172/11, 13172/5, 13172/10, 13172/8, 13172/7, 13172/6, 13161, 13160/2, 13160/3, 13160/4, 13160/5, 13160/6, 13160/7, 13159/1, 13158/1, 13158/2, 13157, 13149/1, 13149/2, 13150/3, 13150/2, 13421/4, 13421/5, 13422/4, 13422/2, 15524/2, 13772/1, 13771/1, 13762/1, 13762/2, 13760/1, 13760/2, 13592, 13595, 13596, 13599, 13600, 13603, 13604, 13606, 13607, 13582, 13581, 15479, 13577/2, 13577/1, 13576, 13571, 13570, 13565, 13564, 13558, 15527, 13511/3, 13511/2, 13511/1 i 15480 k.o. Krapina (Krapina), dijelovima k.č.br. 976, 972, 995, 466/3, 466/2, 463, 462, 461, 460, 5107, 966, 1011, 1012, 1013, 1014/2, 1014/3 i 1005/1 k.o. Krapina-grad (Krapina), te dijelovima k.č.br. 3562, 1710/1, 3563/1 k.o. Radoboj (Radoboj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.10.2023 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNICA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Silvija Smrekar, mag.ing.aedif.