Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. kolovoza 2017.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

KLASA: 604-02/17-01/18
URBROJ: 2140/01-10-17-1
Krapina, 23. kolovoza 2017.           

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se 

Javni poziv
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija od svoga osnutka svake godine maksimalno, u skladu s mogućnostima, kroz brojne aktivnosti pomaže obrazovanje mladih. Jedna od njih je i stipendiranje učenika i studenata. Svake godine se u proračunu planira od cca 1.000.000 kn te se u skladu s Pravilnikom dodjeljuje oko 60-ak učeničkih i 60-tak studentskih stipendija. Na taj način je od 1993. godine pa da 2016. županijske stipendije dobilo oko 750 učenika i 750 studenata.

Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija se uvijek raspisuje po osnovi adekvatnog Pravilnika kojega u skladu s ovlastima donosi Županijska skupština. S obzirom na učestale promjene zakonske regulative koje ili najavljuju ili prate promjene u društvu, unatrag dvadesetak godina mijenjan je i Pravilnik o stipendiranju, na osnovu izmjena i dopuna ili donošenjem novog dokumenta.

Kako smo svjedoci vrlo velikih i brojnih promjena u društvu te tako i promjena u obrazovnom sistemu, pokazala se je potreba za donošenjem novog adekvatnog pravilnika o stipendiranju učenika i studenata i što je učinjeno na 21. sjednici Skupštine KZŽ dana 27.rujna 2017. godine (Sl.gl. 28/16).

Tim Pravilnikom predviđeno je da se stipendije dodjeljuju u tri zasebne kategorije i to: A  kategorija – stipendije za nadarene učenike i studente; B kategorija – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju; C kategorija – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja. Nadalje, predviđeno je da se stipendije dodjeljuju za nastavnu/akademsku godinu i to za 10 mjeseci iste. Također je predviđeno da se natječaj raspisuje do kraja listopada kalendarske godine. U skladu s tim Pravilnikom su i izvršene procedure za dodjelu stipendija za školsku i akademsku godinu 2016/17. te je dodijeljeno u sve tri kategorije  66 učeničkih stipendija i 69 studentskih stipendija.

No, kako niti jedna propisana procedura ne može uvijek odgovoriti na sve izazove i promjene koje se dešavaju svakodnevno, provedba samog javnog poziva za dodjelu stipendija te prijedlozi s tržišta rada KZŽ ukazuju da bi ipak trebalo napraviti nekoliko važnih – glavnih  korekcija u Pravilniku i to:

  • stavkom 2. članka 4. važećeg Pravilnika predviđeno je da se natječaj raspisuje istovremeno i za učeničke i studentske stipendije  i to do 30. listopada kalendarske godine. No, primjena te odredbe pokazala je da taj rok baš ne odgovara studentima, obzirom da dosta njih ne uspijeva završiti sve aktivnosti za upis u narednu akademsku godinu do tog datuma i da bi im više odgovarao rok do 30 studenog; također je malo kasan i za učenike i njima bi više odgovarao rok 30. rujan;
  • 2. člankom 20. važećeg Pravilnika propisano je da se stipendije dodjeljuju za školsku/akademsku godinu u sve tri kategorije stipendiranja. No, nedostatak određenih zanimanja/profesija/zvanja na tržištu rada KZŽ (npr. liječnici) pokazuje da bi bilo bolje rješenje kada bi dobitnici stipendija u C kategoriju istu dobivali da kraja svojeg školovanja i na taj način imali određeno jamstvo za lakši završetak istog;
  • posebno vrednovanje zanimanja u kojima je tradicionalno podzastupljen ženski/muški rod i što do sada nije bilo istaknuto u Pravilniku

Obzirom na te važne korekcije, slijedi i više manjih korekcija koje kroz Pravilnik usklađuju prijašnji tekst s njima te se na taj način mijenjaju u cijelosti ili samo djelomično i članci 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17).

Ukoliko bi se u Pravilnik uvrstile te izmjene, očekuje se da bi na taj način njegova primjena/realizacija bila još kvalitetnija i više na usluzi potencijalnim dobitnicima stipendija.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg dokumenta kojim se regulira stipendiranje učenika i studenata, da se odazovu.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail adresu: obrazovanje@kzz.hrzaključno do 07. rujna 2017. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko zagorske županije.