Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

Datum objave: 9. studenoga 2023.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 24/14.) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske  županije za 2024. godinu.