Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

Datum objave: 8. veljače 2024.
  • Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu ispod teksta.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 24/14) upućuje se Javno poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi. 

Sukladno članku 289. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23),  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno ovom Zakonu i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

Županijska skupština je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 22. rujna 2022. godine donijela Odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 38/22).

Zbog usklađivanja navedene Odluke s pozitivnim pravnim propisima nametnula se potreba donošenja izmjena i dopuna predmetne Odluke.

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22 i 88/22) od 1. siječnja 2023. godine euro je službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, pa je potrebno pristupiti izmjenama odluke u dijelu koji se odnosi na iznose naknada.

Za provođenje ove izmjene Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu elektroničke pošte: zdravstvo@kzz.hr, zaključno s danom 18. veljače 2024. godine.


Datum zadnje izmjene: 19. veljače 2024.