Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje – donošenje okvirnog plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (ESMP) – kontrolna lista

Datum objave: 2. svibnja 2024.
  • Javni poziv je otvoren do 16. svibnja 2024. godine.

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 23/13., 85/15. i 69/22.), Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18, 5/20, Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ (Narodne novine, broj 1/22). te temeljem Ugovora o Zajmu broj 9303-HR od 15. listopada 2021. godine, sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za rekonstrukciju i razvoj upućuje se JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja OKVIRNOG PLANA UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA (ESMP) – KONTROLNA LISTA

Krapinsko-zagorska županija, Osnovna škola Mače i Ministarstvo znanosti i obrazovanja uredili su međusobne odnose Sporazumom o realizaciji  infrastrukturne komponente 2.1. i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanju javnih radova u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju” iz Zajma Svjetske banke br. 9303-HR od 31.07.2023. godine.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti okvirnog plana koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u prilogu).

Svoje prijedloge i sugestije možete dostaviti putem Obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi i to u pisanom obliku  na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail adresu: marijana.anic.curko@kzz.hr  zaključno s danom 16. svibnja 2024. godine.