Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za savjetovanje u postupku donošenja Master plana razvoja turizma KZŽ

Datum objave: 3. kolovoza 2015.

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE U POSTUPKU DONOŠENJA MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – Analiza i strateški okvir (I. faza)

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. – Analiza i strateški okvir (I. faza)

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 334-01/15-01/01

URBROJ: 2140/01-02-15-07

Krapina, 03.kolovoza 2015. 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se 

JAVNI POZIV

ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA MASTER PLAN RAZVOJA TURIZMA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2016.-2025. – Analiza i strateški okvir (I. faza)

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. – Analiza i strateški okvir (I. faza).

S ciljem sustavnog planiranja te osmišljavanja cjelovitog razvojnog rješenja i strateškog usmjeravanja turizma na području Krapinsko-zagorske županije, Krapinsko-zagorska županija je krenula u projekt izrade MASTER PLANA razvoja turizma za razdoblje 2016.-2025. Isti se nametnuo kao rezultat shvaćanja nužnosti da je potrebno da se turizam u Krapinsko-zagorskoj županiji objektivizira na profesionalan način te da se postavi dugoročni plan razvoja s jasno identificiranim željama i aspiracijama koje uključuju ne samo javni već i privatni sektor.

Definiranje desetogodišnjeg plana omogućit će turističko strukturiranje destinacije na način da se kreiraju specifični turistički proizvodi iza kojih stoje usluge, organizacija, infrastruktura, oprema i resursi kao faktori podrške razvoju turizma.

Prva faza MASTER PLANA razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. sastoji se od izrade Analize i strateškog okvira čime su odrađeni sljedeći glavni zadaci:

– Analizirano trenutno stanje općeg okvira Krapinsko-zagorske županije,

– Analizirano trenutno turističko tržište Krapinsko-zagorske županije,

– Analizirani stavovi i interesi dionika turizma Krapinsko-zagorske županije,

– Prikazani relevantni turistički trendovi,

– Identificirana strateška uporišta novog razvoja,

– Na osnovu strateških uporišta definirani su vizija, misija i tržišno pozicioniranje Krapinsko-zagorske županije kao turističke regije do 2025. godine,

– Postavljeni ciljevi i model rasta nužni da bi se isporučila zadana vizija.

U procesu izrade prve faze MASTER PLANA razvoja turizma – Analiza i strateški okvir provedene su radionice sa predstavnicima sustava turističkih zajednica, radnom skupinom i upravnim odborom projekta, obavljeni su razgovori s glavnim subjektima privatnog sektora (kako u turističkoj tako i ostalim relevantnim industrijama), provedeno je sekundarno istraživanje svih dostupnih podataka vezanih za opću situaciju, provedeni su fizički obilasci terena (gradova, općina, ureda turističkih zajednica, ugostiteljskih objekata, sakralnih objekata, kulturnih institucija i muzeja, prirodnih resursa i atrakcija, hotela, termi, specijalnih bolnica, privatnih zdravstvenih ustanova, proizvođača vina, itd.) te je kvalitativnim pristupom provedena evaluacija turističkog lanca vrijednosti Krapinsko-zagorske županije sukladno standardnim procedurama UNWTO-a.

Rezultat završene prve faze jest izrađen prvi fazni strateški dokument MASTER PLAN razvoja turizma – Analiza i strateški okvir (radna, nelektorirana verzija) te se sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, pozivamo svu zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, javni i privatni sektor usko povezan sa turizmom te sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog županijskog MASTER PLANA razvoja turizma, da se odazovu.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku putem jedinstvenog obrasca za komentiranje poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: martina@zara.hr zaključno do 03. rujan 2015. godine.

Svi pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, uvrstiti u konačni prijedlog MASTER PLANA razvoja turizma koji će se uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje.

PROČELNICA

v.r. Sanja Mihovilić