Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji «Babičini kolači» 2008.

Datum objave: 8. siječnja 2008.
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

KLASA:334-01/08-01-1
URBROJ:2140/1-05-08-1
Krapina, 07.siječnja 2008.g.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
objavljuje
JAVNI   POZIV
za sudjelovanje na manifestaciji «Babičini kolači»
Manifestacija će se održati 03. veljače 2008.g. u Pregradi.
Pravo sudjelovanja imaju sve žene s područja Krapinsko-zagorske županije.
Osnovni uvjet za prijavu sudjelovanja je da su prijavljene bake-babice, a za najbolje kolače osigurane su vrijedne nagrade.
Prijava mora sadržavati : ime i prezime, adresu stalnog boravka, broj telefona.
Prijave se podnose najkasnije do 26. siječnja 2008.g. u Ured županice u  Krapinsko-zagorskoj županiji, gosp. Josipu Bosaku.
Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 049/329-221 i 049/329-064.
                                                                                             ŽUPANICA
                                                                                                 Sonja Borovčak