Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. siječnja 2007.
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 320-01/07-01/10
Urbroj: 2140/1-09-01-01
Krapina, 30. siječanj 2007.
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
objavljuje
JAVNI   POZIV
za sudjelovanje na manifestaciji «Babičini kolači»
Manifestacija će se održati 24. veljače 2007.g. u općini Hum na Sutli.
Pravo sudjelovanja imaju sve žene s područja Krapinsko-zagorske županije.
Osnovni uvjet za prijavu sudjelovanja je da su prijavljene bake-babice, a za najbolje kolače osigurane su vrijedne nagrade.
Prijava mora sadržavati : ime i prezime, adresu stalnog boravka, broj telefona.
Prijave se podnose najkasnije do 15.veljače 2007.g.  u Ured županice u  Krapinsko-zagorskoj županiji, gosp. Josipu Bosaku.
Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 049 329 221.
                                                                                             ŽUPANICA
                                                                                                 Vlasta Hubicki, dr.vet.med.