Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. siječnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-350-05/22-05/000003

URBROJ: 2140-08-6-22-0004

Zlatar, 14.01.2022.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI d.o.o., HR-49246 Zlatar-Bistrica, Josipa Kraša 3

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– utvrđivanje građevne čestice gospodarske namjene (proizvodno poslovna), skupina neodređena

na novoformiranoj građevnoj čestici 595/33, 595/10, 595/11, 595/33, 595/34, 595/52, 595/53, 595/62, 595/65, 595/69, 595/70, 595/71, 595/72, d595/12 i d595/14 k.o. Lovrečan (Zlatar-Bistrica).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.01.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, rješenje o utvrđivanju građevne čestice dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milena Tkalčević, ing.građ.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: milena.tkalcevic@kzz.hr