Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. kolovoza 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000219

URBROJ: 2140/01-08-6-21-0008

Zlatar, 31.08.2021.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

PLIN KONJŠČINA d.o.o., HR-49282 Konjščina, Bistrička cesta 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2.b skupine – rekonstrukcija srednjetlačnog plinovoda u dijelu Ulice Franje Horvata Kiša u Zlataru na katastarskoj(im) čestici(ama) 2948 k.o. Zlatar (Zlatar, Ulica Franje Horvata Kiša).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.09.2021 u 08:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Lisjak, ing.građ.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: stjepan.lisjak@kzz.hr