Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za XX. Ocjenjivanje i izložbu meda Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 10. studenoga 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN       

KLASA: 320-01/22-01/78
URBROJ: 2140-02-22-04
Krapina, 8. studeni 2022.

 

Na temelju članka 17. stavak 1. Pravilnika ocjenjivanja i izložbe meda Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 40/18) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.,13/18., 5/20., 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

 

JAVNI POZIV
za XX. Ocjenjivanje i izložbu meda Krapinsko-zagorske županije

 

 1. Predmet Javnog poziva je podnošenje Prijava za natjecanje pčelara u ocjenjivanju kvalitete meda, izvrsnosti meda te kvalitete vlastitog rada.
 2. Organizatori „Ocjenjivanja i izložbe meda Krapinsko-zagorske županije“ su: Krapinsko-zagorska županija, Općina Hrašćina i Savez pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije.
 3. Ocjenjivanje meda se provodi u dvije odvojene kategorije:
  1. med proizveden s pašnog područja unutar teritorija Krapinsko-zagorske županije,
  2. med proizveden s pašnog područja izvan  teritorija Krapinsko-zagorske županije.
 4. Na ocjenjivanje za bilo koju od navedenih kategorija mogu se prijaviti:
  1. pčelari koji imaju prebivalište u Krapinsko-zagorskoj županiji ili
  2. pčelari koji imaju prebivalište izvan Krapinsko-zagorske županije, ali su članovi jedne od pčelarskih udruga sa sjedištem u Krapinsko-zagorskoj županiji i imaju registrirani pčelinjak na području Krapinsko-zagorske županije. U ovom slučaju pčelar ispunjava Obrazac 2 kojim pod kaznenom odgovornošću potvrđuje da su podaci navedeni u Obrascu istiniti. Obrazac mora biti ovjeren od  predsjednika udruge čije je pčelar član.
 5. Uzorci meda se razvrstavaju u kategorije prema botaničkom podrijetlu: nektarni (uniflorni i multiflorni) i medljikovac (medun).
 6. Uzorci moraju biti dostavljeni:
  1. u  2 (dvije) staklene teglice (staklenke) zapremine od 370 ml (450 grama), te
  2. u 1 (jednoj) staklenoj teglici (staklenki) od 720 ml (900grama), svaka zatvorena  novim metalnim poklopcem bez oznaka, odnosno litografije.
   • Svaka staklenka treba biti označena jedinstvenom šifrom koju određuje udruga.
   • Šifra započinje sa početna dva slova iz naziva mjesta sjedišta udruge, a nakon toga slijedi redni broj počevši sa 1.
 7. Uz uzorak pčelari moraju priložiti popratnu dokumentaciju iz koje je vidljivo:
  • ime i prezime pčelara,
  • točna adresa prebivališta,
  • broj telefona/mobitela,
  • lokacija pašnog područja,
  • deklarirana vrsta meda,
  • datum vrcanja, te
  • izjava da je taj med sa vlastitog pčelinjaka,
  • pismenu suglasnost da mu se med na temelju provedene peludne analize, izmjerene električne provodnosti ili senzorske procjene, može staviti u kategoriju drugačiju od deklarirane,
  • izjavu koja sadržava garanciju pčelara da je upotrebljavao registrirana ili dozvoljena sredstva tako kao što je  propisano i pri tome uvažavao smjernice Dobre pčelarske prakse, te da med nije stariji od jedne godine te da  ima najmanje 50 kg  meda jedne vrste (Obrazac 1).
  • Pčelari koji imaju prebivalište izvan Krapinsko-zagorske županije moraju ispuniti izjavu da su članovi jedne od udruga sa sjedištem  unutar Krapinsko-zagorske županije  i da im je pčelinjak registriran  u Krapinsko-zagorskoj županiji. Istu izjavu potpisuje predsjednik Udruge (Obrazac 2).
  • Ova dokumentacija čuva se u sjedištu Udruge gdje je med predan do dostave cjelokupne dokumentacije u Županiju.

9. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 100,00 kuna po uzorku meda.

10. Dostava uzoraka od strane pčelarskih udruga je 21. studenog 2022. godine u vremenu između 08:00-13:00 sati u Krapinsko-zagorsku županiju, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Krapina, Ljudevita Gaja 2, prvi kat.

11. Prijavljeni uzorci ocjenjivati će se prema Pravilniku ocjenjivanja i izložbi meda Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 40/18) i Pravilniku o kvaliteti meda i drugih pčelinjih proizvoda. Peludnu analizu prispjelih uzoraka meda napraviti će Agronomski fakultet u Zagrebu.

12. Na temelju izvršenog bodovanja uzorcima meda biti će dodijeljena:

  • Zlatna medalja – dobivaju svi uzorci unutar jedne vrste meda koji su ocjenjeni s 18,01 i više bodova.
  • Srebrna medalja – dobivaju svi uzorci unutar jedne vrste meda koji su ocjenjeni s 16,01 do 18,00 bodova.
  • Brončana medalja – dobivaju svi uzorci unutar jedne vrste meda koji su ocjenjeni s 14,00 do 16,00  bodova

13. Nagrade će se dodjeljivati u tri kategorije:

1.) Nagrade u kategoriji meda proizvedenog sa pašnog područja Krapinsko- zagorske županije od pčelara sa područja Krapinsko-zagorske županije:

a)

ŠAMPION IZLOŽBE – najbolje ocijenjen med  prema  ukupno osvojenim bodovima,

DRUGO MJESTO-  prema ukupno osvojenim bodovima,

TREĆE MJESTO –  prema ukupno osvojenim bodovima,

 

b)

NAJBOLJE OCIJENJEN MED- unutar određene vrste meda,

 

c)

NAJBOLJE OCIJENJEN MED- od pčelarke.

 

Da bi se dodijelile nagrade za određenu vrstu meda, mora biti ocjenjeno barem 3 uzorka meda unutar iste vrste.

2.)Nagrade u kategoriji meda proizvedenog izvan pašnog područja Krapinsko- zagorske županije:

– NAJBOLJE OCIJENJEN MED- bez obzira na vrstu,

– DRUGO MJESTO- po ukupno osvojenim bodovima bez obzira na vrstu,

– TREĆE MJESTO-  po ukupno osvojenim bodovima bez obzira na vrstu.

3.)Nagrade u kategoriji meda proizvedenog na pašnom području Krapinsko-zagorske županije od pčelara izvan Krapinsko-zagorske županije:

–         NAJBOLJE OCIJENJEN MED- bez obzira na vrstu.

 

Da bi se dodijelile nagrade za kategoriju meda proizvedenog izvan pašnog područja Krapinsko-zagorske županije i od pčelara izvan Krapinsko-zagorske županije, mora biti ocjenjeno barem 3 uzorka meda, bez obzira na vrstu.

 

Pozivamo sve pčelare i pčelarke da se uključe u XX. Ocjenjivanje i izložbu meda Krapinsko-zagorske županije.

 

Izložba meda održati će se 17. prosinca 2022. godine u Općini Hrašćina.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati na broj telefona 049/329-084 ili na email poljoprivreda@kzz.hr.

ŽUPAN
Željko Kolar