Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. kolovoza 2010.

KLASA:  112-02/10-01/07
URBROJ: 2140/01-09-10-4
Krapina, 18. kolovoza 2010.

 

NATJEČAJ  ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CA
UPRAVNIH ODJELA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE
OBJAVLJEN U «NARODNIM NOVINAMA» BROJ  99/10. od 18. kolovoza 2010. godine
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMAPRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA