Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za prijem u službu višeg stručnog suradnika u UO za poljoprivredu – poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum objave: 8. veljače 2013.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU
VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA
U UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

KLASA: 112-02/13-01/01
URBROJ: 2140/01-05-13-11
Krapina, 08. veljače 2013.

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za poljoprivredu upućuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Dana 15. veljače 2013. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 1, u sali za sastanke, održati će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja za prijem u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za poljoprivredu, a temeljem Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za poljoprivredu koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 10/2013. od dana 23. siječnja 2013. godine.

Kandidat/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem i mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti:

  1. Lidija Štabek iz Konjšćine, Bočadir 5,
  2. Ivanka Kuščar iz Oroslavja, Stjepana Radića 6b,
  3. Ana Šimunić iz Oroslavja, Mokrice 49 i
  4. Andrija Vitković iz Zlatar Bistrice, Graničarska 19.

Kandidat/kandidatkinje su dužni, kada pristupe testiranju, predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Ako isti ne pristupe testiranju, smatrati će se da su povukli prijavu.

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti objavljeni su u na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr, dana 25. siječnja 2013. godine.

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za poljoprivredu.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije u prizemlju zgrade Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 1.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Ljiljana Malogorski

 

Vezano: