Zagorje
Bajka na dlanuVIJESTI PREMA KRITERIJU

30. studenoga 2023.

Javni poziv za uvid u spis – Hrvatske ceste d.o.o.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – rekonstrukcija državne ceste oznake DC 207, dionica 001 od stac. 13+700 km do stac. 14+500,00 km, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 286, 294, 295/1, 300/1, 304, 305/6, 4039/1, 4039/3,...
Pročitaj više
9. studenoga 2023.

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije

Na temelju točke 6. Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata (KLASA: 310-03/23-01/02, URBROJ: 2140-02-23-2) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/2., 10/21.  i 15/21- pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje Javni poziv za sufinanciranje izrade izvješća o...
Pročitaj više
27. veljače 2023.

Natječaj za razvoj poljo. proizvodnje i promociju poljo. proizvoda u 2023.

Rok za podnošenje Zahtjeva je do 01. prosinca 2023. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.
Pročitaj više
1. lipnja 2022.

Javni natječaj – zakup poslovnih/inkubacijskih prostora u Zaboku

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora/inkubacijskih prostora u objektu Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, prostori na lokaciji Bračak 4, Zabok.
Pročitaj više
10. lipnja 2020.

Javni poziv – “HBOR – subvencija kredita”

Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja kreditnog potencijala.
Pročitaj više