Zagorje
Bajka na dlanuVIJESTI PREMA KRITERIJU

15. srpnja 2024.

Javni poziv za savjetovanje za donošenje Programa

Na temelju točke IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, br. 140/09) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 24/14) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa potpora za razvoj...
Pročitaj više
9. srpnja 2024.

Javni poziv – postupak potpunog izvlaštenja nekretnine

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne  i  zajedničke poslove KLASA: UP/I-943-04/21-01/58 URBROJ: 2140-05-02/4-24-2 Krapina, 04.07.2024. JAVNI POZIV Pred ovim Upravnim tijelom vodi se postupak potpunog izvlaštenja nekretnine u vlasništvu Ivan Kos, Galovec Začretski 1, zbog izgradnje Spojne ceste Zabok (D24) – Krapina (D1) u duljini približno 13,1 km Faza...
Pročitaj više
29. svibnja 2024.

Javni poziv za projekte i programe udruga branitelja 2024.

Odluka o ispunjavanju propisanih uvjeta Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva udrugama na području Krapinsko-zagorske županije za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini možete preuzeti ispod teksta Odluka o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv udrugama na području Krapinsko-zagorske...
Pročitaj više
14. veljače 2024.

Natječaj za potporu za sudjelovanje u sustavima kvalitete

Natječaj je otvoren do 01. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava. Na temelju članka 26., Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. – 2027. godine ,(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/24.) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.,...
Pročitaj više
14. veljače 2024.

Natječaj za potporu za sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Odluke o dodjeli sredstava za potporu sudjelovanja u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Natječaj je otvoren do 01. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava. Na temelju članka 47., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2027. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske...
Pročitaj više
14. veljače 2024.

Natječaj za razvoj poljo. proizvodnje i promociju poljo. proizvoda

Odluke o dodjeli sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Natječaj je otvoren do 01. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava. Na temelju članka 26., Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. – 2027. godine ,(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br....
Pročitaj više
14. veljače 2024.

Natječaj – potpora za pripremu projektne dokumentacije

Odluke o dodjeli sredstava za potporu za pripremu projektne dokumentacije možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Natječaj je otvoren do 01. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava. Na temelju članka 26., Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godinu ,(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. x/24.), te članka...
Pročitaj više
6. veljače 2024.

II. izmjena javnog poziva “HBOR – subvencija kredita”

Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja kreditnog potencijala.
Pročitaj više